Turistička organizacija opštine Vlasenica - Obrazovanje
Turisticka organizacija Vlasenice
EngleskiSrpski

3.jpg
Opština Vlasenica

Obrazovanje
09. 09. 2008.

Nosioci vaspitno-obrazovne djelatnosti za područje opštine Vlasenioca su Osnovna škola "Vuk Karadžić", Srednjoškolski centar "Milorad Vlačić" i Ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Prvi koraci".

 

 Osnovna škola "Vuk Karadžić" baštini tradiciju školstva započetu u ovom kraju 1882. godine. Sada je smještena u namjenskom objektu sagrađenom 1983. gdje je sjedište centralne devetorazredne škole sa oko hiljadu učenika raspoređenih u 38 odjeljenja. Sedam područnih odjeljenja sa ukupno 67 učenika su u Mišarima, Cikotskoj Rijeci, Cerskoj i Donjem Zalukoviku. O učenicima i školskom prostoru brine 75 zaposlenih. 

 

Centralni školski objekt ima 2.960 kvadratnih metara korisnog prostora i dva igrališta, a područne škole ukupno oko dve hiljade kvadrata pri čemu svaka ima po jedno asfaltirano igralište. 

 

U Srednjoškolskom centru "Milorad Vlačić" zastupljena su četiri obrazovna smjera:

• gimnazija - opšti smjer;

• poljoprivreda i prerada hrane;

• ugostiteljstvo i turizam;

• šumarstvo i obrada drveta.

 

Centar raspolaže sa 4.500 kvadratnih metara korisnog prostora (učionice, kabineti, radionice, fiskulturna sala), fudbalskim, košarkaškim i odbojkaškim igrališ tem. U Centru znanje stiče oko 500 učenika; zaposlena su 52 radnika od kojih 38 u nastavi.

 

Obdanište je u Vlasenici počelo da radi 1. februara 1976. godine pri Osnovnoj školi. Samostalna  je ustanova od 1980, a ime "Prvi koraci", odlukom Skupštine opštine, dobija 1998. godine.

 

Vaspitno-obrazovni proces ostvaruju dva vaspitača sa jednom mješovitom grupom u kojoj je trenutno 18 djevojčica I 25 dječaka, a kapaciteti ustanove mogu da private trostruko veći broj. Ustanova raspolaže prostorom površine od 1.112 kvadratnih metara od čega je 648 kvadrata neposredno u funkciji vaspitno-obrazovnog rada – kompjuterska radionica, mini sala za fizičke aktivnosti I rekreaciju, prostorija u kojoj su centri za učenje.