Turistička organizacija opštine Vlasenica - Flora i fauna
Turisticka organizacija Vlasenice
EngleskiSrpski

1.jpg
Opština Vlasenica

Flora i fauna
09. 09. 2008.

Bogatstvo biljnog svijeta karakteristično je za područje opštine Vlasenica. U planinskom dijelu veliki su mješoviti kompleksi crnogorice (jela, smrča, bijeli i crni bor, obična kleka ili smreka, a sreće se i rijetka Pančićeva omorika) i bjelogorice (bukva, hrast kitnjak i cer, crni grab, breza, javor, jova bijela i crna, divlja trešnja, divlja kruška, divlja jabuka).

 

Od žbunja najzastupljeniji su: malina, kupina, borovnica, glog, drijen, trnjina, lijeska, šipurak (divqa ruža), zova, a od ljekovitih trava: kantarion, srijemož, muška i ženska bokvica, majčina dušica, maslačak, nana, preslica, jagorčevina, žuti gavez, plućnjak, kopriva, hajdučka trava, zečji kupus.

 

Najznačajnije vrste gljiva na ovom području su: smrčak lišćarski, smrčak četinarski, bukovača, reduša, vrganj, sunčanica, rujnica, mliječnica, lisičarka.

 

Pored divokoza i medvjeda, kao zaštićenih predstavnika životinjskog svijeta, u okolini Vlasenice zastupljene su i divlje svinje, vukovi, srne, lisice, zečevi...

 

Planinski potoci i rijeke staništa su potočne pastrmke, klena, mladice, mrene, škobalja, lipljana...