Turistička organizacija opštine Vlasenica - Klima
Turisticka organizacija Vlasenice
EngleskiSrpski

1.jpg
Opština Vlasenica

Klima
09. 09. 2008.

Čitav kraj pod uticajem je umjereno kontinentalne klime sa prelaskom u subplaninsku i planinsku, uz veoma izražene razlike na kratkim udaljenostima. Sam grad Vlasenica na granici je izrazito planinskog i ravničarskog dijela pa se često u gornjem, višem dijelu naselja snijeg zadrži i 15 dana duže nego u donjem dijelu. 

 

Planine ne dozvoqavaju uticaje s mora, dok je sa sjevera, dolinama Drine i njenih pritoka Drinjače i Tišče, a sa zapada dolinama Velikog i Studenog Jadra, otvoren pristup kontinentalnim vazdušnim strujama. Jaki vjetrovi karakteristični su za proqeća i jesen, a magle za jutarnje sate u nižim kanjonskim i dolinskim prostorima.

 

Srednja godišnja temperatura vazduha je 9,9 Celzijusovih stepeni. LJeta su topla; najtopliji je jul sa srednjom temperaturom od 19,9 stepeni. Zime su umjereno hladne; srednja temperatura u najhladnijem mjesecu januaru je četiri podeoka ispod nule. Najviša izmerena temperatura je 36 (u julu), a najniža minus 27 stepeni (u januaru). Godišnje amplitude kreću se, inače, od 21 do 24 stepena. Prosječna količina neravnomjerno raspoređenih padavina je 850 milimetara sa 80 snježnih dana u godini pri čemu snježni pokrivač dostiže 30 do 110 centimetara.