Turistička organizacija opštine Vlasenica - Lov
Turisticka organizacija Vlasenice
EngleskiSrpski

1.jpg
Opština Vlasenica

Lov
09. 09. 2008.

Lovište „Birač“ se prostire na površinama šuma, zemljišta i voda teritorijom opštine Vlasenica- Republika Srpska. U geografskom pogledu lovišta „Birač“  se nalazi  u Sjeveroistočnoj Bosni , u području Birča i srednjem toku rijeke Drinjače. Od nultog podeoka Griniča udaljeno je istočno  6.562 do 6.597 km istočne geografske širine, a od Ekvatora je udaljeno od 4.875 do 4.908 km Sjeverne geografske širine.


 Ovo područje je sa svih strana oivičeno planinama koje čine vododjelnicu između rijeka Drinjače i susjednih slivova. Reljef područja je izrazit sa markantnim uvalama i kosama.


Lovište „Birač“ se graniči sa LD „Komić“ Milići, LD „Visočnik“ Han-Pijesak, LD „Zmajevac“ Šekovići i LD „Kladanj“.
 
 
Ukupna površina lovišta je 21204 ha, od čega je lovna površina 21098 ha. 
 
 

VRSTA DIVLjAČI

POVRŠINA LOVIŠTA

KAPACITT LOVIŠTA

SRNA

15.204  ha

304 kom

ZEC

10.600  ha

530 kom

DIVLjA SVINjA

10.204  ha

102 kom

MEDVJED

5.000  ha

5 kom

 
 
U Vlasenici egzistiraju dva lovačka udruženja -  "Birač" i "Igrište".Lovačko udruženje „Birač“ iz Vlasenice datira još od 1924. godine kada je na ovim prostorima organizovano prvo lovačko društvo.
 
 Osnovne djelatnosti udruženja su: gajenje, zaštita i korišćenje divljači uključujući i odgovarajuće usluge kao što su istraživanje i ekspermentalni razvoj u tehničkim naukama.
 
Telefoni: + 387 65 525 499 (LU "Birač")
              + 387 65 911 575 (LU "Igrište")