Turistička organizacija opštine Vlasenica - Geografske odlike
Turisticka organizacija Vlasenice
EngleskiSrpski

8.jpg
Opština Vlasenica

Geografske odlike
09. 09. 2008.

Opština posjeduje sve karakteristike brdsko-planinskog kraja. Sam grad smješten je na sjevernim obroncima planine Javor na nadmorskoj visini od 668 metara; neposredno iznad naseqa je brdo Viselac sa vrhom Kik (nadmorska visina 903 metra). Samo manji dio opštinskog područja na visini je nižoj od 500 metara, trećina opštine između 500 i 700, a njen najveći dio izdiže se 700 pa do 1.400 metara iznad morskog nivoa.

 

Planina Javor, kao dio dinarske reljefne makro-cjeline, dobrim dijelom određuje svojstva vlaseničkog prostora. Dužinom od preko 60 kilometara pruža se od srednjeg toka Drine do početnog toka rijeke Drinjače. Najviši vrhovi Javora su Žep (1.537 metara) i Velika Igrišta (1.405).

 

Područje Vlasenice bogato je vodama koje se javljaju u vidu vrela i prerastaju u potoke i kraće riječne tokove koji idu ka istoku i pripadaju slivu Drine. Rijeke Drinjača, Tišča i Studeni Jadar okosnica su hidrografske mreže bogate atraktivnim  vodopadima, slapovima, ponorima. Brojna su izvorišta izuzetno kvalitetne pitke vode među kojima se, po izdašnosti, izdvajaju izvor Tišče i Vidovića vrelo koja se koriste za vodosnabdijevanje Vlasenice. Riječni tokovi raspolažu i značajnim hidroenergetskim potencijalom. Mini hidrocentrale postoje na Studenom Jadru (instalirana snaga 2 h 450 KW) i Tišči (2 h 1.000 KW), a postoje uslovi za izgradnju više drugih.