Turistička organizacija opštine Vlasenica - Infrastruktura
Turisticka organizacija Vlasenice
EngleskiSrpski

1.jpg
Opština Vlasenica

Infrastruktura
09. 09. 2008.

Pored magistralnih puteva koji preko Vlasenice idu ka Sarajevu i Beogradu, teritorijom opštine prolaze I putevi ka Šekovićima i Tuzli, te prema Bijeljini. Oko 66 odsto putne mreže čine makadamski putevi, 22 odsto su lokalni, a 12 odsto magistralni.

U Vlasenici trenutno rade dvije telefonske centrale sa četiri hiljade brojeva od kojih radi 2.650. Postavljanjem optičkog kabla stvaraju se uslovi za kvalitetniji prenos podataka. Bazna stanica mobilne telefonije na koti Kik omogućila je uključenje u mrežu Mobilne srpske koja sada u vlaseničkoj opštini ima oko 500 pretplatnika. Od 12 mjesnih zajednica, devet su priključene na fiksnu telefoniju.

 

Sistemom vodovoda, pored grada Vlasenice vodom za piće snabdijeva se približno polovina naselja u opštini.

 

Još sedamdesetih godina prošlog vijeka opština je u potpunosti elektrificirana tako da je gotovo svaka kuća imala priključak. U međuvremenu, mreža je dotrajala te su potrebne detaljne rekonstrukcije. Današnji broj potrošača približno odgovara stvarnom broju domaćinstava u opštini.

 

Na području opštine, u 54 zgrade kolektivnog stanovanja nalazi se 775 stanova ukupne površine 38.500 kvadratnih metara. Privatnih kuća je 1.820 sa ukupnim stambenim prostorom od 273 hiljade kvadratnih metara. U prigradskim naseljima je 480 objekata čija je ukupna površina 72 hiljade kvadrata.